Híreink
Ma 2020. augusztus 3. hétfő, Hermina, Kira napja van.
Holnap
Domonkos, Dominika
napja lesz.

F E L H Í V Á S


lakitelekpmh.epulet

Felhívom a lakiteleki polgárok, a helyi egyházak, egyesületek és civil közösségek tagjait, a helyi
intézményvezetők, önkormányzati képviselők, valamint a lakosság figyelmét, hogy javaslatot
tehetnek kitüntető díjak adományozására.


 
 
Kitüntető címek
 
„Lakitelekért Emlékérem” cím adományozható azoknak a természetes, jogi személyeknek és
jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezeteknek,  akik  Lakitelek  fejlesztésében,  a
társadalmi, szociális, kulturális vagy gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos
munkát végeztek, és ennek révén Lakitelek értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el,
valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt.
 
 
Szakmai kitüntető díjak
 
 (1)  „Lakitelek Közszolgálati Díja” adományozható azon természetes személyeknek, akik
Lakitelek közszolgálatában, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban hosszú időn át
kiemelkedő  munkát  végeztek,  vagy  valamely jelentős  szellemi  alkotással  hozzájárultak  a
közszolgálat színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a
szolgáltatást  igénybe  vevők  körében,  valamint  magatartásuk  példaértékű  a  közösségi  és
magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közszolgálati díj.
 
(2) „Lakitelek  Közművelődési  Díja” adományozható  azoknak  a  természetes  vagy  jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik kiemelkedő
eredményt  értek  el  a  kulturális  és  közművelődési  munka  irányításában,  az  ifjúság
művelődéséért  végzett  munkában,  a  közművelődés  korszerű  formáinak  és  módszereinek
kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek társadalmi aktivitásukkal,
valamint  magatartásuk  példaértékű  a  közösségi  és  magánéletben  egyaránt.  Rövidítése:
Közművelődési díj.
(3) „Lakitelek  Pedagógiai  Díja” adományozható  azoknak  a  természetes  vagy  jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik kiemelkedő
eredményt  értek  el  a  helyi  óvodai,  iskolai  vagy  intézeti  oktató-nevelő  munkában,  a
tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján, élen
járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
életművükkel  példát  mutatnak  a  jelen  fiataljainak,  valamint  magatartásuk  példaértékű  a
közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Pedagógiai díj.
(4)  „Lakitelek  Közegészségügyi  és  Szociális  Díja” adományozható  Lakitelek
egészségmegőrzése  és  szociális  ellátása  érdekében  kiemelkedő  tevékenységet  kifejtő
orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápoló és kisegítő személyeknek, jogi személyeknek, vagy jogi
személyiséggel  nem  rendelkező  szervezeteknek,  akik  a  lakitelekiek  egészség  megőrzése
érdekében kiemelkedő munkát végeztek, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és
magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közegészségügyi díj.
(5) „Lakitelek Testnevelési és Sport Díja” adományozható azoknak a természetes vagy jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, csapatoknak, akik a
hazai vagy nemzetközi sportéletben nyújtott teljesítményükkel kiemelkedő eredményeket értek
el, s e teljesítményükkel Lakitelek jó hírét öregbítették, valamint magatartásuk példaértékű a
közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Testnevelési és Sport díj.
 
 
 
 
(6)  „Lakitelek  Közbiztonságáért  Díj” adományozható  azoknak  a  természetes  vagy  jogi
személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik a helyi lakosság
anyagi-személyi  biztonságának  megőrzése,  a  település  közbiztonságának  megerősítése
érdekében hosszú éveken át áldozatkész és felelősségteljes munkát végeztek, akár rendőri,
tűzoltói, vagy polgárőri tevékenység révén, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és
magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közbiztonságért díj.
 
(7)  „Lakitelek  Ifjúsági  Díja” adományozható  azoknak  a  30.  életévüket  be  nem  töltött
természetes személyeknek, vagy olyan jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeteknek, akik a tanulmányaik során, illetve szervezetek esetében az ifjúság
nevelése,  kulturált  szabadidő  eltöltése  terén  kiemelkedő  teljesítményt  nyújtottak,  s  e
teljesítményükkel Lakitelek jó hírét öregbítették. Követendő példát állítottak a jövő generációk
számára, vagy helyi tevékenységük során a lakiteleki ifjúság szabadidejének kulturált, hasznos
eltöltése  terén  kimagasló  eredményeket  értek  el,  valamint  magatartásuk  példaértékű  a
közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Ifjúsági díj.
 
A  javaslatokat 2019.  02.  05-én 12.00 óráig írásban, papír alapon lehet benyújtani Lakitelek
polgármestere részére. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy vagy közösség
adatait, munkásságának, tevékenységének részletes ismertetését. Felhívom figyelmüket, hogy
a határidőn túl érkezett javaslatok az odaítéléskor nem vehetők figyelembe.
 
A  beérkező  javaslatokat  a  Képviselő-testület  kulturális  szakterülettel  foglalkozó  bizottsága
véleményezi.  A  kitüntető  díjak  odaítéléséről  a  Képviselő-testület  zárt  ülésen  határoz.
Átadásukra ünnepélyes keretek között a település március 15-i ünnepségén kerül sor.


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Keresés a honlapon

Otthonunk, Lakitelek újság

Otthonunk, Lakitelek újság

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Választások 2019

valasztas

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Asp 2020

Orvosi ügyelet telefonszáma

20/915-7063

Rendőrség telefonszámai

Segélyhívó: 112

Körzeti Megbízott:

06-20-539-5899

Programnaptár

loader

Közösségi oldalunk

Közösségi média

Kecskemét és térsége turisztikai mobilapplikáció

Kecskemét és térsége mobil app

Kecskemét és térsége rendezvényei

Kecskemét és térsége rendezvényei

Üzletek nyilvántartása

Üzletek, cégek nyilvántartásának jegyzéke