Az óvoda nyári zárva tartásának időpontja valamint új információk a gyerekek óvodába íratásáról. Az óvoda nyári zárva tartásának időpontja


Kedves Szülők!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően óvodánk augusztus utolsó kettő hetében, augusztus 16 - 31-ig zárva tart.


Beiratkozás az óvodába


„Hiába közhely, elképesztően rohan az idő. Nemrég azon tanakodtunk, mi legyen születendő gyermekünk neve, most pedig az óvodai beiratkozás okoz fejtörést.” Mondják a szülők mostanság.
Igen. Nekünk óvónőknek is úgy tűnik, mintha csak most írtuk volna be azokat a gyerekeket, akik az eltelt időben magabiztos kiscsoportos óvodásaink. Kapaszkodás nélkül jönnek fel a lépcsőn, ügyesen köszönnek az óvónéniknek és a társaiknak, és teljesen egyedül öntik a teát a kancsóból.
2010. április 12-13-án 8-17 óráig várjuk azokat a kisgyerekeket, akik 2010. őszén óvodások szeretnének lenni.
Újdonság lesz ebben az évben, hogy az óvodánkba való jelentkezés írásban történik, ami azt jelenti, hogy a jelentkezést egy formanyomtatványon kell benyújtani.

A nyomtatvány tartalmazni fogja:
•    gyermek azonosításához szükséges adatokat (neve, születési helye és ideje, lakcíme, anyja neve),
•    a kérelmező nevét, lakcímét
•    azt, hogy milyen minőségben kérelmezi a gyermek óvodai felvételét illetve átvételét,
•    azt, hogy mely időponttól kéri a gyermek felvételét, átvételét,
•    valamint a jelentkezést indoklását.
Ezt a nyomtatványt a beiratkozás napján, -  amíg várakoznak a szülők - ki tudják tölteni, de húsvét utáni héten, április 6-tól előre is el lehet kérni az emeletes óvodában az óvodatitkártól, vagy a www.lakitelek.hu honlapról le lehet tölteni és így otthon is ki lehet azt kitölteni.

A beiratkozásra emellett, kérem hozzák el
- a gyermek anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját és a szülő személyi igazolványát.
- a gyermek betegségét igazoló dokumentumokat,
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumokat,
- amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló szülői nyilatkozatot.
- amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentumot


Feltöltésre került a december 14-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve.

A letöltéséhez kattintson ide!


Feltöltésre került a december 14-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve.

A letöltéséhez kattintson ide!