Ovi testület

Az Eötvös Iskola Szivárvány Napköziotthonos Óvodájának hírei, aktualitások, fontos információk valamint képek a hónap eseményeiről - január


KÖZEL NEGYVEN ESZTENDŐ A KÖZALKALMAZOTTI SZFÉRÁBAN! | Szerző: Sütő Lászlóné, óvodavezető

A múlt év végén óvodánk valamennyi munkatársa köszöntötte Ujváry Kálmánnét abból az alkalomból, hogy átvette a 40. éves jubileumi jutalmát. Jogszabályok lehetővé tették, hogy 2009-ben nyugdíjba mehetett ezért – szintén a jogszabályok szerint – az utolsó munkában töltött napján megkaphatta ezt a nem mindennapi jutalmat.
Munkáját 1970. 04. 27.-én a Tervező Vállalatnál kezdte. Gyermekeivel volt otthon gyes-en, amikor beiratkozott az Óvónőképzőbe és 1981.06.01.-én állt munkába a lakiteleki óvodába. Azóta is itt dolgozik. A hosszú idő alatt nagyon sok kisgyereket nevelt és tanított a szépre és jóra. Mindig a játék szerepét hangsúlyozta, a gyerekek fejlesztését is így valósította meg. A pedagógus pályán töltött időben sok-sok kisgyerek tölthette vele az óvodai éveket biztonságban, megértésben és szeretetben. Az évek során zenei nevelés, mese-vers, minőségbiztosítás és mérés-értékelés területén képezte magát, szívesen adta át tudását főiskolai hallgatónak. Volt a minőségfejlesztési munkacsoport tagja, báb, fejlesztő és tánc munkaközösség tagja, valamint szakszervezeti vezető.
Alapító tagja volt a Laki Lurkó óvodai újságunknak. Azóta is kitartó szerkesztőként, jó ötletekkel, sok-sok írással gazdagította az újság hasábjait. Becsületes, lelkiismeretes, gyermeket szeretető munkatársuktól búcsúzunk. Jubileumi jutalma és nyugdíjba vonulása alakalmából jó egészséget, sok boldogságot kívánunk.


Óvodai hírek - 2010 februárÓvodai hírek - 2010 február


Szeretettel köszöntjük óvodánk új dolgozóját! | Szerző: Sütő Lászlóné, óvodavezető

Erdősné Ladányi Boglárka a Pillangó csoport új óvónője.
2001-ben végezett a Kecskeméti Főiskola óvodapedagógus és tanító szakán. A diploma megszerzése után Tiszaugon kezdett tanítani alsó és felső tagozatban egyaránt. Az intézmények összevonásával adódott a lehetőség, hogy Ujváry Kálmánné helyén munkába álljon, most óvónői munkakörben. Decemberben már igen sok óraszámban ismerkedett a csoportba járó kisgyerekekkel, a szülőkkel és új munkatársaival. Boglárkát nagyon kedves, lelkes, gyermekeket nagyon tisztelő, szerető óvónőnek ismertük meg. Jelenleg Tiszaugról jár dolgozni. Márciusban Lakitelekre költözik férjével, a kétéves kisfiával és öt éves kislányával. Hosszútávon számítunk munkájára, kívánjuk, hogy érezze jól magát közöttünk.


Óvodai hírek - 2010 februárÓvodai hírek - 2010 februárÓvodai hírek - 2010 február


Ez történt januárban

Jan. 5        Dr. Varnyú Andrásné szaktanácsadó, kompetencia mentor értekezletet tartott óvodánkban, melyen részt vettek a Bóbita csoport óvónői és Szentirmay Tamásné szakmai vezető.
Jan. 7        8:00 órától igazgatótanácsi ülés volt melyet, 1000 órától óvoda vezetőségi értekezlet követett.
Jan. 7        A Nevelési Szaktanácsadó pszichológusa Dóró Árpád 900 órától fogadta a szülőket és gyermekeiket
Jan.12       Bérletes előadás a Kecskeméti Ciróka bábszínházban a nagycsoportosoknak.  Címe: Almafácska  
Jan.12       17:30-tól a Szülői szervezet tartott megbeszélést.
Jan. 19      Dr. Varnyú Andrásné szaktanácsadóval találkozott óvodánk projekt szervezete.
Január 21-e a MAGYAR KÚLTÚRA NAPJA tiszteletére,
- január 20-án házi ünnepség keretén belül megünnepeltük a LAKI-LURKÓ óvodai újságunk 10 éves születésnapját!
- január 21-én  A Szigligeti Színház nagyszínpadán, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes, Mátyás király ajándéka című  gyermekelőadást tekintették meg a Katica csoportosok
- január 22.-én a művelődési házban Petőfi Sándor: János vitéz című művének rajzfilm változatát néztük meg a nagycsoportos gyerekekkel.
Januárban folytatódtak az alap és az önköltséges foglalkozásaink.
Jan. 25.-febr.5-ig minden csoportban szülői értekezletet  
Jan. 26        16:30-kor a Pillangó és 1700 órakor a Katica csoportban
Jan. 27        17:00-kor a Margaréta csoportban
Febr. 2        16:30-kor a Bóbita és a Napsugár csoportban
Febr. 4        16:30-kor a Vackor csoportban


MI MÁR TORNÁZUNK.  GYERE TE IS! | Szerző: Sütő Lászlóné, óvodavezető

A torna minden péntek este 18 órakor kezdődik és 19.30-ig tart az óvoda tornatermében.
Nem kell jelentkezni, csak jönni kell, egy pléddel vagy szivaccsal és már kezdődhet is az egészség megőrzése, a jó közérzet kialakítása. VÁRUNK!


Szerepeltünk a falukarácsonyon | Szerző: Romhányi Olga, óvónő

Ebben az évben a Napsugár csoportos gyerekek készültek műsorral, a falu karácsonyi ünnepségére. A párperces vidám, zenés összeállításunkat, amit a közönség elismerő tapssal dicsért, lázas előkészületek, fáradságos próbák előztek meg. Nagyon izgultunk, hiszen most lehetőségünk volt megmutatni a „nagyérdemű közönségnek” milyen ügyesek vagyunk. A nagyok bátran, hangosan verseltek, a kis angyalkáink pedig azt hiszem, minden szívet megmelengettek.
Akik a tapsot megérdemelték:
Kutasi Márta, Csikós Nóra, Dósa Ábel, Varga Vanda, Vakulya Dániel, Tatár Krisztina, Rádi Domonika, Szűcs Kata, Erki Laura.
Angyalkáink: Németh Gréta, Kakó Hanna, Barta Panna, Tóth Anasztázia, Szabó Ivett.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek az angyalka ruhákat és Elek Istvánnénak a hóember ruhát.


Óvodai hírek - 2010 februárÓvodai hírek - 2010 februárÓvodai hírek - 2010 február

Óvodai hírek - 2010 februárÓvodai hírek - 2010 februárÓvodai hírek - 2010 február


Vackorok a bölcsödében | Szerző: Bekéné Kotvics Edit, óvónő

December 16-án már nagyon vártak bennünket a bölcsödében. A kis közönségünk szépen sorban ülve, ragyogó szemekkel várta a Vackor csoportosok nagyjait, akik zenés-dalos-verses műsorral köszöntötték karácsony ünnepét. A pici gyerekek ámulattal hallgatták az ügyes nagyok verseit, karácsonyi dialógusait. Dalainkat hangszerekkel kísértük. Ez olyan sikert aratott a kicsik körében, hogy többször is elénekeltük. Aki közülük ismerte, tapsolt és velünk énekelte. „Vendégművészt” is hívtunk magunkkal, Harkányi Rékát, aki karácsonyi dalokat furulyázott. Az ajándékműsor mellé az általunk készített asztali díszeket is átnyújtottuk a gondozó néniknek. Mi sem távoztunk üres kézzel, vendégül láttak és megajándékoztak minden szereplőt. Köszönjük a kedves fogadtatást.


Tisztelt Lakitelekiek! | Sütő Lászlóné, óvodavezető; Fodor Józsefné, kuratórium elnöke

A Lakiteleki Óvodáért Alapítványt 1993-ban az óvoda dolgozói alapították, azzal a céllal, hogy segítsék az óvodába járó gyerekek sokoldalú személyiség fejlesztését.

Az Alapítvány évek óta az önök támogatásával, - melyet ezúton is köszönünk – hozzájárult az óvoda tárgyi felszerelésének javításához: az oktatástechnikai eszközök fejlesztéséhez, óvodánk udvarának korszerűsítéséhez. A gyerekek testi fejlődése érdekében támogatta az úszásoktatást, a kerékpározást, az élményszerző túrákat, kirándulásokat.

Az Alapítvány hozzájárult a számítógép vásárlásához. Több esetben sikeresen pályázott eszközfejlesztésre. Így sikerült óvodánkban kialakítani egy korszerű mozgásfejlesztő eszköztárat.

Alapítványunk támogatásával készültek el a tornaterem első tevei, mely 2004-ben megépült. 2005-ben az új óvoda homlokzatának felújítását segítettük, majd besegítettünk a vizesblokkok felújításába is. 2009-ben alapítványunkra befizetett támogatásból alakítottuk ki a sószobát. Az udvari játékok cseréjét kizárólag az alapítvány számlájára befizetett összegből tudjuk megvalósítani

2010-ben  is legfőbb törekvésünk, olyan óvodai játszó udvar megteremtése, mely minden tekintetben megfelel az új biztonsági szabványoknak, ugyanakkor fejleszti a gyerekek testi képességeit és sok-sok örömet szereznek azzal, hogy szépek, esztétikusak.


A Lakiteleki Óvodáért Alapítvány közcélú alapítvány.

Amennyiben céljainkat támogatni szeretné a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-13100052 számú számlára történő befizetéssel teheti meg.

Kérjük mindazokat, akik a múltban vagy a jelenben kötődnek óvodánkhoz, személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, vagy az alapítvány számlájára befizetett összeggel továbbra is támogassák alapítványunkat,                                      

Adószám: 18341618 –1-03


Kedves szülők!
Önökhöz külön kérésünk, hogy segítsék ismertté tenni az alapítvány adószámát. Úgy hallottuk, sokan nem tudják kinek ajánlják fel az 1%-ot, vagy nem is törődnek a felajánlással. Az adót így is, úgy is be kell fizetni. Miért ne ajánlják fel olyan nemes célra, mint az óvodánk udvari játékainak fejlesztésére. Kérjük, adják át az adószámunkat munkatársaiknak, rokonaiknak, szomszédoknak.

Tisztelettel várjuk támogatásukat, felajánlásukat.


Köszönet az óvodánk és óvodásaink támogatásáért! | Szerző: Sütő Lászlóné, óvodavezető

A Napsugár csoport köszöni szépen a gyümölcsöket Varga Vandáéknak, Faragó Biankáéknak, a Tóth családnak. A rajzlap csomagot Németh Grétiéknek
A Vackor csoport hálásan köszöni Dakó Tibikééknek a sokféle finom szaloncukrot, Vandzsár Patrikéknak a mézeskalácsot, Kotvics Regináéknak a dióbelet.
Köszönjük Laczkó Antikáéknak a sok fénymásolható szinezőket, valamint a másoló papírt, Müller Ferike apukájának a régi óvodai bútorok pakolásában való segítségét.
A Pillangó csoport köszöni Ádám Ibolyának, hogy beszerezte és megvarrta a kékfestő terítőket, drapériát. Köszönjük a Honti családnak a fenyőfát. A Palotai család díszeket, dekorációs anyagot küldött, a Magyar családtól gyümölcsöt kaptunk, amit szintén köszönünk.Szülői Szervezet hírei | Szerző: Ádám Ibolya, SZMK elnök

Talán sokan emlékeznek még, hogy milyen jól sikerült a Retro bulink december 12-én. Az a korosztály is képviseltette magát akiknek ezt a rendezvényt igazából szántuk, de többségében a fiatalság volt jelen. A 20 évvel ezelőtti hangulat talán még sokakban él, de az évek csak elmúltak, visszahozni nem, csak felidézni lehet azokat.

Külön köszönetet szeretnék mondani Czakó Péternek, aki elvállalta a DJ szerepét és Verebélyi Gábornak aki a fénytechnikát biztosította. Szeretném megköszönni valamennyi szülőnek a segítséget a támogatást a kiállított lemezborítókat, a dolgos napokat mellyel a karácsonyi vásárra készültek, a finom mézeskalácsokat.

Akik időt nem sajnálva a segítségünkre voltak, a következők:
Vackor csoport:     Bekéné Kotvics Edit, Gulyásné Varga Edit, Horváthné Farkas Katalin, Dombiné Kugelmann Edina, Dombi Sándor, Kasza Annamária, Vígh Andrea.
Napsugár csoport:   Madari Istvánné, Kutasi Józsefné, Csordás Mária, Tóthné Dudás Anasztázia, Kovács Kornélia.
Bóbita csoport:       Horváth Istvánné, Vankóné Török Katalin, Borsodiné Kollár Csilla, Baloghné Szaszkó Katalin, Dr. Tombáczné Dr. Végh Katalin.
Pillangó csoport:     Ujváry Kálmánné,Hontiné Fazekas Brigitta, Pusztainé Bali Orsolya, Gönczöl Dóra, Ádám Ibolya, Asztalosné Kulcsár Márta, Bódi Anikó, Pusztai Lajosné, Magyar Péterné.
Katica csoport:     Madi Tünde, Pádár Erzsébet, Varga Sándorné, Raisz Árpádné, Kakóné Gál Andrea, Hegyi Andrea, Bódi Erika,Gulyásné Szabó Gizella, Csordásné Mihály Andrea.
Margaréta csoport: Kökény Imre, Faragóné Prikkel Brigitta, Szuetta Béla, Révészné Szelei Henrietta, Zubor Mihályné, Szénási Meskó Tünde.
Köszönjük.


Gratulálunk a nyerteseknek! | Szerző: Bohács Jenőné, óvónő

Az óvodáskorú gyermekek részére meghirdetett AVON rajpályázaton, közel 80 alkotással vettünk részt. Köszönjük a szülők, óvónők segítő szándékát, szervezésben nyújtott segítségét!
A nyertesek: Nagy Veronika, Jánosi István, Honti Regő, Tóth Réka, Privler Zsófia, Tombácz Kata, Vakulya Dániel, Szabó Ivett, László Boglárka, Kovács Rozina, Dombi Zsanett, Varga Dániel.

Óvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberrciusÓvodai hírek - 2009 szeptember