Híreink
Ma 2019. február 16. szombat, Julianna, Lilla napja van.
Holnap
Donát
napja lesz.


Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és tartalékos gazdálkodása. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval. Az intézményvezető megbízás magába foglalja az óvodavezetői és bölcsődevezetői intézményirányítási feladatok teljes körű ellátását.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet és a vezetői pótlékok meghatározásáról szóló 2/2018. (II.14.) TT határozata szerinti rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-    főiskola, óvodapedagógus vagy személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működéséről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I/2. C pontjában bölcsődevezetőre előírt képesítés,
-    pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
-    legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
-    magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
-    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-    fényképes szakmai önéletrajz,
-    iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
-    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt,
-    szakmai gyakorlatról hiteles igazolás
-    az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
-    nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról,
-    nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
-    nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat tárgyalását.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pénzváltó István elnök nyújt, a 76/343-013-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
-    postai úton, a pályázónak a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:LPH/1402 /2018, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető
-    személyesen: Kiss Anita polgármester, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályban meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás dönt. A Társulás fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 30.

A pályázat kiírásának további közzétételének helye, ideje:
-    KIH közigazgatási állásportál
-    Lakitelek Önkormányzatának honlapja
-    Nyárlőrinc Önkormányzatának honlapja
-    Tiszaug Önkormányzatának honlapja


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Keresés a honlapon

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Asp 2020

Orvosi ügyelet telefonszáma

20/915-7063

Rendőrség telefonszámai

Segélyhívó: 112

Körzeti Megbízott:

06-20-539-5899

Időjárás


Notice: Undefined index: query in /home/lakitel3/public_html/modules/mod_sp_weather/mod_sp_weather.php on line 24

Cannot get Kecskemét location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Programnaptár

loader

Adóügyek nyomtatványai

Helyi iparűzési adó

Iparűzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó nyomtatványok. A bevallások elektronikusan és ellenőrzött formában tölthetőek ki.
Kattintson ide >>

Üzletek nyilvántartása

Üzletek, cégek nyilvántartásának jegyzéke

Választások 2018

valasztas