Híreink
Ma 2019. május 20. hétfő, Bernát, Felícia napja van.
Holnap
Konstantin
napja lesz.

 

szivarvany ovi
Közlemény a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáiba a 2018/2019. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.


A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás, mint a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde, és Óvoda Intézmény  (6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáiba a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2018. április 23-24 (hétfő-kedd)
8.00 órától 17.00 óráig
Lakitelek, Kiss János utca 1/a

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
·    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
·    a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
·    a gyermek TAJ kártyája,
·    a gyermek anyakönyvi kivonata,
·    a kitöltött Jelentkezési lap
·    amennyiben a gyermek tartós beteg, az erről szóló igazolás
·    amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, az erről szóló szakvélemény,
·    amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.
A már óvodába járó gyermeket nem kell beíratni!
Óvodába történő beíratásra köteles gyermek, illetve óvodába felvehető gyermek:
·    kötelező az óvodába beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
·    Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáinak felvételi körzete:
·    Lakitelek község közigazgatási területe.
·    Az illetékességi és működési körön kívüli településekről, szabad kapacitás esetén vehető fel gyermek a köznevelési intézménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 A 2018/2019-es nevelési évben a 2015. augusztus 31-ig született gyermekek számára kötelező az óvodai beiratkozás.
Az a szülő vagy törvényes képviselő
·    aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
·    akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el és 5000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsődébe felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél a nevelési intézmény alapító okiratában foglaltak az irányadóak. Az alapító okirat tartalmazza, hogy az óvoda melyik sajátos nevelési igényű gyermek ellátására jogosult.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvoda vezetője határozati formában közli a szülővel
·    az óvodai felvételi, átvételi vagy a kérelem elutasítására vonatkozó döntését.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2018. május 18-a.
A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jegyző a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Keresés a honlapon

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Asp 2020

Orvosi ügyelet telefonszáma

20/915-7063

Rendőrség telefonszámai

Segélyhívó: 112

Körzeti Megbízott:

06-20-539-5899

Időjárás


Notice: Undefined index: query in /home/lakitel3/public_html/modules/mod_sp_weather/mod_sp_weather.php on line 24

Cannot get Kecskemét location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Programnaptár

loader

Adóügyek nyomtatványai

Helyi iparűzési adó

Iparűzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó nyomtatványok. A bevallások elektronikusan és ellenőrzött formában tölthetőek ki.
Kattintson ide >>

Üzletek nyilvántartása

Üzletek, cégek nyilvántartásának jegyzéke

Választások 2018

valasztas